Kombinera karriär och föräldraskap

SPIRA

Utvecklingsprogrammet SPIRA hjälper dig att uppnå en utvecklande och hållbar karriär under småbarnsåren

Det unika med SPIRA är att programmet utgår från dig som individ och förälder och ser till hela din livssituation för att du skall kunna skapa en plan som passar just dig.

Programmet är uppbyggt i två delar. Den första inbegriper 3 föreläsningar med efterföljande workshops och den andra delen fokuserar uteslutande på din personliga plan. SPIRA erbjuder reflektion i grupp, föreläsningar och en strukturerad dialog med din ledare och möjliggör en inspirerande tid som föräldraledig. Samtliga föreläsningar utförs med hela SPIRA-gruppen och Du tillhör dessutom en liten grupp som umgås, gör workshops mellan föreläsningarna och utmanar varandra för att utvecklas i ert personliga ledarskap. Du får på så sätt möjlighet att ta tillvara på den utveckling som under föräldraledigheten och skapar en plan för en hållbar och utvecklande karriär.

Vill du att vi skall kontakta dig med mer information om SPIRA – fyll i dina uppgifter nedan:

SPIRA blev svaret på det vi själva saknade

”Våren 2014 var vi i samma situation som ni, föräldralediga och med huvudet fyllt av tankar och fundering kring framtiden. Att vara föräldraledig är fantastiskt men tankarna på arbete, karriär och utveckling slutar inte för att man är hemma med barn, tvärtom började vi reflektera ännu mer över nuet och framtiden. Som en lösning till våra egna uppdämda behov av utveckling så skapade vi det vi själva önskade oss; ett nätverk för småbarnsföräldrar! Tillsammans med befintliga och nya kontakter växte en grupp fylld av kompetens, driftiga personer med vitt skilda bakgrunder, inspirerande historier och det unika är att allt var anpassat för att barn skulle kunna vara med.

2016 sjösatte vi ytterligare en av våra drömmar; en utvecklingsprogram med syfte att göra föräldraledigheten till en del av karriären. Vi är stolta över att kunna presentera en ny omgång av utvecklingsprogrammet SPIRA och att genom detta kunna bidra till er utveckling under föräldraledigheten!”

/ Ylva & Emelie, Emparent AB

 

Ladda ner vår SPIRA broschyr för mer information. 

 

Programmets upplägg

SPIRA-programmet syftar till att hjälpa individen skapa en hållbar och utvecklande karriär, även när man har fått barn. Detta gör vi genom att ta fram en aktivitetsplan för individen genom att jobba med NÖHRA-modellen (Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser, Aktiviteter). För att identifiera målet och ta fram en handlingsplan för att nå dit jobbar vi utifrån tre huvudområden som vi valt att sammanfatta som Hjärta, Hjärna och Balans med följande innehåll:

  • Inom området för Hjärta pratar vi om Inre motivation – Värderingar och Drivkrafter.
  • Inom området för Hjärna pratar vi om Kompetenser – Färdigheter och Egenskaper
  • Inom området för Balans pratar vi om Balans och Hållbarhet – Fokus och Förväntningar.

SPIRA-programmet består av sju föreläsningar som varvas med gruppövningar i mindre grupper (totalt sju stycken) samt två Gruppsessioner med en coach. Under föreläsningarna introduceras gruppen för ämnet, gör övningar och diskuterar tillsammans. Under gruppövningarna får den mindre gruppen djupdyka i ämnet genom ytterligare övningar och fördjupande diskussioner. Precis som F-Gruppens övriga träffar är alla SPIRA-träffar anpassade för att barn skall kunna delta.

Samtliga gruppövningar genomförs i mindre grupper. Grupperna bokar själva in tid och plats för varje tillfälle. De datum som presenteras i programmet är endast förslag. Utöver ovanstående föreslår vi även att individen avsätter lite ”egen tid” efter varje föreläsningstillfälle för att fundera igenom det som behandlats under föreläsningen och förbereda sig inför gruppövningen.

 

SPIRA-modellen

SPIRA modellen bygger i grunden på att förstå hur du skapar värde, vad som driver dig och vad som är viktigt för dig för att nå balans över tid. Om du förstår dessa faktorer kan du göra en handlingsplan som syftar till att prestera smartare, göra mer av det som du får energi av och skapa förutsättningar för att du kunna utvecklas och må bra.

Det här är inte bara till fördel för dig. Engagerade och välmående medarbetare är mer produktiva, mindre sjukskrivna och har större sannolikhet att stanna kvar och fortsätta utvecklas i organisationen.

Våra föreläsare

Jennifer Hässler Wallenborg är coach och grundare av det egna företaget JHW Coaching.

Hon har tidigare erfarenheter inom marknadsföring, sponsring och kommunikation men valde att skola om sig efter föräldraledigheten, följa sin dröm och arbeta mer med människor. Idag arbetar hon som coach, föreläsare och utbildare. Hon brinner lika mycket för att inspirera och sprida kraften i coaching som att coacha företag, grupper och enskilda individer till balans, utveckling och önskad förändring.

Jennifer är en av föreläsarna i SPIRA- programmet. Hon är även ansvarig för gruppcoachingen där du som deltagare får möjlighet att fokusera mer på dina individuella behov.

www.jhwcoaching.se
Email: jennifer@jhw.se

Tiina Bruno, grundare av konceptet Föräldrasmarta Företag/
Parentsmart Employers, kallas ofta ”normbrytare” för sitt
konkreta sätt att resonera och hjälpa individer och företag att dra nytta av sin fulla potential.

Tiina är företagscoach, ledarutvecklare och föreläsare i
Sverige och internationellt, med fokus på effektiva metoder för inkluderande ledarskap, framtida kompetensförsörjning och levande företagsvärderingar.  I SPIRA-programmet har Tiina fokus på individuella drivkrafter och hur man drar nytta av sin föräldrakompetens på jobbet.

Email: tiina.bruno@parentsmartemployers.com

 

 

Barbara Westertaklax har en bakgrund som personalchef, utbildad socionom med vidareutbildning som samtalsterapeut inom Kognitiv Beteende Terapi (KBT) samt utbildning inom Neurolinguistic Programming (NLP). Barbara arbetar med rådgivning och coachning
av chefer och medarbetare och driver nu sin verksamhet Full Capacity som fokuserar på ett hållbart sliv.

Barbara brinner för yrkesutveckling och ett hållbart yrkesliv, de som vill vidare i sin egen utveckling men kanske inte riktigt vet hur.

Email: barbara@karriarsforvirrad.se

 

 

 

Vi arbetar med NÖHRA och kraftfältsteorin för att skapa personliga karriärplaner

“Inget är så praktiskt som en god teori”

Kurt Lewins kraftfältsteori bygger på att det i varje förändringssituation finns två lägen, ett nuläge och ett önskat läge. Nuläget beskriver hur situationen är idag och önskat läge beskriver hur man vill att det ska vara. Lewin menar vidare att det finns två typer av krafter, drivande och hindrande, som påverkar nuläget. Om de drivande krafterna är starkare än de hindrande kommer nuläget att närma sig det önskade läget. Om däremot de hindrande krafterna är starkare än de drivande kommer nuläget att flyttas längre bort från det önskade läget. Det är således viktigt att hitta vilka orsaker som ligger bakom krafterna för att kunna ändra personen/organisationen och nå det önskade läget. Enligt Lewin är det viktigt att först bearbeta de hindrande krafterna. Ett vanligt fel i förändringssituationer är att man enbart koncentrerar sig på att förstärka de drivande krafterna vilket resulterar i att även de hindrande krafterna förstärks.

Då man använder kraftfältsteorin som analysmetod är det viktigt att identifiera så många hindrande och drivande krafter som möjligt och värdera deras styrkor. Vet man vilka krafter som finns, vilken innebörd de har samt hur starka de är, är det lättare att hitta vilken ordning man skall arbeta med dem.

 

Samtalsmallar för arbetsgivare och medarbetare

Vi skickar gärna våra samtalsmallar till dig. Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi mallarna inom några dagar!

F-Gruppen