Kombinera karriär och föräldraskap

För Arbetsgivare

Vi samarbetar med dig som arbetsgivare. Genom utbildningar, events och nätverksträffar arbetar vi tillsammans för att utveckla, behålla och attrahera föräldrar i karriären. 

Vi utvecklar föräldrar: Med utvecklingsprogrammet SPIRA skapar vi förutsättningar för utvecklande och hållbara karriärer under småbarnsåren. Programmet gnomförs under föräldraledigheten. Genom fokus på personliga insikter och förmågan att omsätta dessa i konkreta handlingar, i samråd med närmaste chef, ges deltagarna verktyg som snabbar på och tydliggör fokus inför återgång till arbetet.

SPIRA är ett öppet program men vi skräddarsyr även ert interna program.

Vi inspirerar ledare: Via vårt nätverk har vi god kännedom om vad som är viktigt för föräldrar i karriären, före, under och efter föräldraledigheten. Detta delar och diskuterar vi med enskilda eller grupper av ledare.

Vi profilerar arbetsgivare: Vi samarbetar gärna med arbetsgivare som är redo att vidta konkreta åtgärder, med fokus på föräldrar, för att öka utveckling, engagemang och jämställdhet inom bolaget.

 

Är föräldraskap och karriär en viktig värdering för er?  

Kontakta emelie@f-gruppen.se eller ylva@f-gruppen.se så berättar vi gärna mer om våra aktiviteter och idéer.

F-Gruppen